Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Yoga Moyo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Yoga Moyo is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Moyo, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Strippenkaart

2.1 De deelnemer koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een leskaart van Yoga Moyo is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich niet heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) gaat een strip verloren, deze kan niet worden ingehaald.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van strippenkaarten geschiedt uitsluitend via de website. Het is niet mogelijk om dit contant in de studio te voldoen.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen is Yoga Moyo gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en in de studio.
4.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en in de studio.

Yoga Moyo Haarlem

Reviews Yoga Nidra

Nieuwsgierig?

Lees hier verder
Combined Shape Created with Sketch.